Anastasia Lytkina Portfolio

Anastasia Lytkina Portfolio

by

Anastasia Lytkina

from Russia
Anastasia Lytkina Portfolio

Web designer's portfolio

6.82

Final Judge's Score

6.60

Design

7.00

Usability

6.87

Development

Lena Lyu

Web Designer
6Design
7Usability
6Development
6.33Overall

Viktoriya Filekova

Web Designer
7Design
7Usability
7Development
7.00Overall

Elvira Khusnutdinova

Web Designer
6Design
7Usability
7Development
6.67Overall

Tatiana Korotkaya

Web Designer
7Design
7Usability
6Development
6.67Overall

Ekaterina Novak

Web Designer
7Design
7Usability
7Development
7.00Overall

Maria Romodanovskaya

Web Designer on Tilda
6Design
7Usability
7Development
6.67Overall

Irina Khachatryan

Web Designer
6Design
7Usability
7Development
6.67Overall

Elena Rogozhkina

Web Designer
6Design
7Usability
7Development
6.67Overall

Julia Semenova

Web Designer
7Design
7Usability
7Development
7.00Overall

Rina Luneva

Web designer
6Design
7Usability
7Development
6.67Overall

Ashish Kachrola

Founder - Ak Web Designer
7Design
7Usability
7Development
7.00Overall

Artem Kapustin

Designer - Good web studio
7Design
7Usability
7Development
7.00Overall

Anastasia Kozyreva

Web Designer
7Design
7Usability
7Development
7.00Overall

Elena Kulakova

Web Designer
7Design
7Usability
7Development
7.00Overall

Aleksandr Volodkovich

Product Designer
7Design
7Usability
7Development
7.00Overall
Want your work King Of The Day?

Submit your website